Teoría xeral da relatividade

Cando o branco sexa branco
Cando o negro sexa negro
Todo tornará branco
Todo tornara negro
E o negro será branco
E o branco será negro.

No hay comentarios: