Quietiños

Luxadas, rotas, pernas quebradas
Raíces sen ritmo, raíces cravadas
As mortes soñadas dos corpos ferintes
A ialma sen vida dos mortos vivintes
Son vidas sen ritmo, son vidas marcadas

No hay comentarios: