Soños


Soño soñados soños
Inalcanzables
Insoportables
Soños ben soñados soño
Entre as estrelas da noite
Entre as ortigas dos montes,
Soñador de soños son
De soñados incumpridos
De soñados desexados.
Soñador de soños son
De soños invisibles
Que por seren soños non se incumpren
Soñador de soños son
E por ser soñador
O sono invádeme no leito
Invádeme na vida
E desexo de facer
E desfacer soños soñados
E despertar
E ser de día
E no día cumplí-los soñados soños
Pero a apatía
Invádeme no leito
Invádeme na vida.

No hay comentarios: